Vitec Nice AS
Biskop Gunnerus gt 14A
N-0185 Oslo
+47 67 57 25 00
nice@nice.no
Implementering av Nice-systemet
Enkel, tabellbasert implementering
En implementering av Nice-systemet innebærer et minimum av programmeringsbehov. Alle ordinære forsikrings- og skadefunksjoner fungerer med basis i forretningsparametre som selskapet definerer i Nice-systemets standard tabellverk. Fordelene med en tilnærmet programmeringsfri implementering er mange:
  • Kostnadskrevende spesifikasjons- og systemutviklingsprosesser reduseres
  • Risikoen minker i og med at resultatene kan sees raskere
  • Eierskapet til implementeringsprosessen skyves fra IT-spesialister til forsikringsspesialister
  • Selskapets forretningsregler kommer klart frem i tabeller i stedet for å være skjult i programmenes kildekode
Implementeringsprosjektet
NICE har lang erfaring med implementering av Nice-systemet for mange forsikringsvirksomheter som driver innen ulike segmenter av forsikringsbransjen. Forsikringsselskapet bestemmer i utgangspunktet hvor stor rolle de selv vil påta seg i prosjektet, og NICE kan tilpasse sin rolle deretter. NICE kan dermed, om ønskelig, ta ansvaret for prosjektledelse og hele systemimplementeringen. Selskapet må som et minimum stille kompetanse om egne produkter, tariffer og vilkår, samt hvilke betjeningsmodeller for kunder og partnere selskapet skal ha.