Vitec Nice AS
Biskop Gunnerus gt 14A
N-0185 Oslo
+47 67 57 25 00
nice@nice.no
Om NICE
Hvem vi er
Vitec Nice AS (NICE) har siden starten i 1987 konsentrert seg om utvikling, implementering og drift av fullt integrerte systemløsninger for forsikringsselskaper.

Vi ser på oss selv som forsikringseksperter med grundig datakompetanse - ikke omvendt.Hva vi gjør
NICE tilbyr et gjennomprøvd og fleksibelt datasystem for forsikringsselskaper, samt tilhørende tjenester.

Nice-systemet håndterer alle typer skadeforsikring og risikobasert livsforsikring, både for privat- og næringslivsmarkedet.

Nice e-Insurance er Nice-systemets integrerte web-løsning og gjør forsikringsselskapet i stand til å distribuere sine produkter på Internett.

Implementeringsprosjekter planlegges, gjennomføres og styres i tett samarbeid med forsikringsselskapet.

Drift og forvaltning av Nice-systemet er en sentral og viktig tjeneste som også tilbys av NICE.


Vår målsetting - din konkurransekraft
Vårt mål er å tilby og etablere systemløsninger som bidrar til at våre kunder alltid er konkurransedyktige i sine respektive markeder.